Domovská stránka ELMONTISProfil společnostiNaše nabídkaCertifikátyReferenceFotografie Elmontis s.r.o.KontaktMapaHistorie  
     
 

------------------------------------------

ADOPČNÍ LIST
Podkrušnohorský zoopark
v Chomutově

 
 
Oblast
Závazek společnosti k životnímu prostředí
1
 Legislativa Udržujeme integrovaný systém managementu, který splňuje požadavky
ISO 14001, jako východisko pro trvalé zlepšování a prevenci znečišťování.
Dodržujeme všechny předpisy platné v ochraně životního prostředí.
2
 Energie Realizovat preventivní opatření k snížení spotřeby energií. K tomuto
opatření zapojit i odběratele našich služeb při výběru elektrických
spotřebičů s menším příkonem, srovnatelnou efektivitou a výkonem.
3
 Produkty Společnost nabízí výrobky z recyklovatelných materiálů, které jsou
šetrnější k životnímu prostředí.
4
 Dodavatelé Upřednostňovat dodavatele, kteří mají systém EMS zaveden,
nebo principy EMS teprve zavádějí.
5
 Zaměstnanci Podporujeme uvědomění a vztah našich zaměstnanců k životnímu
prostředí pomocí školení a konzultací.
6
 Komunikace Společnost otevřeně komunikuje se všemi partnery, regionem a úřady,
poskytuje pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí.