Domovská stránka ELMONTISProfil společnostiNaše nabídkaCertifikátyReferenceFotogalerieKontaktMapaHistorie  
             
   
Název: ELMONTIS  s.r.o.
Sídlo: Školská 694/32,
110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 254 797 25
DIČ: CZ25479725
Právní forma: právnická osoba
Jednatel: Jindřich Humr, Jaroslava Humrová
Provozovna: Rooseveltova 3606, 430 03 Chomutov
Korespondenční adresa: Rooseveltova 3606, P.O.Box 28, 430 03 Chomutov
Kontakt: info@elmontis.cz
https://www.facebook.com/ElmontisSro
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
   

O společnosti ELMONTIS

Začátky firmy se datují od roku 1990. Firma Jindřich Humr – ELMONTIS během svého růstu rozšířila svoji činnost i na stavební práce. Za léta své existence si vybudovala významné postavení mezi firmami stejného zaměření a velikosti, toto postavení stále posiluje, což se projevuje v meziročním nárůstu objemu výnosů. Začátkem roku 2004 se firma transformovala na právnickou formu a vznikla společnost Elmontis s.r.o.

V současné době realizuje své zakázky jak v sektoru občanské výstavby, tak i průmyslových objektech.

Naším cílem je nabídnout investorovi komplexní služby v oblasti elektroinstalací. Způsobem práce chceme pokračovat v budování pověsti společnosti jako odborně zdatného a spolehlivého partnera.

Činnosti v oblasti elektroinstalací

  • Komplexní služby v oblasti elektroinstalací.
  • Výroba rozvaděčů.
  • Projekce, revize.
  • Inženýrské sítě, přípojky.
  • Veřejné osvětlení.
  • Rekonstrukce, rekonstrukce bytových jader.

Záruka kvality poskytovaných služeb

Společnost ELMONTIS s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 Systém řízení kvality, certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005 Systém environmentálního managementu a BS OHSAS 18001:2008 Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v oboru.

Seznam poboček patřících do systému řízení:

  • Rooseveltova 3606, Chomutov, PSČ 430 03
  • Blatenská 5451, Chomutov, PSČ 430 03

Vrcholové vedení společnosti ELMONTIS s.r.o. vyhlašuje
Politiku integrovaného systému řízení pro období 2010 - 2015

Naší vizí: je dosahovat spokojenosti zákazníka odborností, kvalitou a komplexností našich služeb.

Cílem: je komplexní zabezpečení služeb v oblasti elektroinstalací s ohledem na co nejmenší zatížení životního prostředí.

Zavedení a rozvoj integrovaného systému řízení dle norem ISO 9001; 14001 a BS OHSAS 18001, Plnění legislativních požadavků a vstřícný postoj k požadavkům zákazníka je předpokladem pro naplnění strategie společnosti ELMONTIS s.r.o.

Závazek společnosti k životnímu prostředí.

   
         
             
         
ram_levy           ram_pravy